Pareggiamento Cremona gully 31 agosto

https://youtu.be/XgUERDcQWCw...